Dr. Jamal Alsabbagh

Professor
Office:C-2-216 MAK
Email:alsabbaj@gvsu.edu
Website:http://www.cis.gvsu.edu/~alsabbagh
Office Phone:616-331-3647
Fax:616-331-2144

Courses Currently Taught


CIS353
CIS673

Schedule

Fall 2018 (August 27, 2018 - December 15, 2018)
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:00am          
7:30am          
8:00am          
8:30am          
9:00am          
9:30am          
10:00am   CIS353 1
MAK D1117
  CIS353 1
MAK D1117
 
10:30am      
11:00am      
11:30am          
12:00pm   SoCIS Meeting MAK B2235   SoCIS Meeting MAK B2235  
12:30pm      
1:00pm          
1:30pm   Office Hour   Office Hour  
2:00pm      
2:30pm   CIS353 2
MAK B2235
  CIS353 2
MAK B2235
 
3:00pm      
3:30pm      
4:00pm   Travel Time   Office Hour  
4:30pm      
5:00pm   Office Hour
Downtown
     
5:30pm        
6:00pm   CIS673 1
KEN 350
     
6:30pm        
7:00pm        
7:30pm        
8:00pm        
8:30pm        
9:00pm          
9:30pm          
10:00pm